יום ב', ד’ באב תשע”ח
דף הבית דבר המנהל גלריה חדר מורים יצירת קשר

התפיסה החינוכית בביה"ס: בית הספר מטפח את האווירה הקהילתית והעשייה המשותפת את תחושת הערבות ההדדית בבחינת "איש את רעהו יעזורו" במקביל לרמה לימודית תורנית גבוהה. ובד ובבד נותן מענה לרצונות ולשאיפות של היחיד לטפח את הכישורים. בעשיה מנחים אותנו דברי חז"ל על דברים הצריכים חיזוק מתמיד: תורה, עבודה, דרך ארץ ומעשים טובים. אודות החזון הבית ספרי בנוגע למצויינות מצוינות מבטאת מיצוי של יכולות ונטיות הגלומות ביחיד, החובקת תחומים שונים בחייו של האדם ומייחדת אותו מהכלל, בתחומים שונים: מצוינות ערכית ("להיות אדם ערכי, בעל מידות דרך ארץ"). מצוינות חברתית (לקיים יחסים בין אישיים איכותיים, לעזור לזולת). מצוינות רגשית (יכולת תוך-אישית גבוהה). מצוינות לימודית. מצוינות אומנותית. מצוינות בשדות מגוונים (למשל, מוסיקה וספורט). כל תלמיד עשוי להחשיב תחום מצוינות מסוים כחשוב עבורו, יותר מתחום מצוינות אחר. כל אדם עשוי להגיע למצוינות בתחום מסוים, כאשר מסמן זאת כמטרה אישית, שהוא מאמין שיוכל להצליח להשיגה בצורה הטובה ביותר. אנו מבחינים בין הצטיינות (להיות הכי טוב בכיתה בתחום) לבין מצויינות (להיות הכי טוב שאני יכול), ומאמינים כי כל אדם יכול להגיע למצוינות בתחום כלשהו שבו נמצאה יכולת פוטנציאלית למיצוי אישי, וזאת כאשר היא נמדדת כ"טוב ביותר" שאדם יכול לעשות בתחום מסוים וביחס לעצמו. רכיבים מולדים אצל התלמיד, של מצוינות בתחומים מסוימים, ניתנים להכוונה ולפיתוח. תהליך התפתחותו של האדם בתחום מצוינות כלשהו, משמעותי ובעל ערך רב ביותר, ועל כן מצוינות לא נמדדת באמצעות ציונים בלבד הניתנים על תוצאת התהליך ("מצוינות איננה רק ציונים"), אלא גם באמצעות השאיפה להצטיין בתחום כלשהו, המוטיבציה להצטיינות, ההשקעה בפיתוחה וביטויה כלפי חוץ. ל"מצוינות אישית", ערך פנימי עבור האדם עצמו, מחזקת את האמונה העצמית, ומובילה להישגים טובים בתחומים נוספים - לימודיים וחברתיים. וערך חיצוני עבור החברה ה"נהנית" ממצוינותו.

 
 
חדשות ועידכונים
גלריה
חינוך למידות ודרך ארץ
מצויינות- אמירים ואשכולות
דברשת- דבר רשת נעם צביה
לוח פעילויות חודשי
למידה בשעת חירום
מבצעים מיוחדים
סיכום אירועי החודש
מרחב רגשי חברתי
עברית אוריינות
דף המנהל ואהבת
למידה מרחוק
רשימת חוגים
מקצועות לימוד
מרחבי כיתות
משימות לחופש הגדול
ארכיון
הענן החינוכי